Careers


หากคุณกำลังมองหางานอยู่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

Backend Programer

Social Cloud กำลังมองหาผู้ที่รักในการเขียน code เพื่อเข้าร่วมทีมในการพัฒนาโปรเจคใหม่ๆ ยินดีรับทั้งผู้มีประสบการณ์และนักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมจะเติบโตไปกับเรา

คุณสมบัติ
 • มีความถนัดด้านภาษาPHP และพัฒนา websiteได้อย่างรวดเร็ว
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานภาษาต่างๆท่ีเป็นองค์ประกอบ เช่น CSS3, HTML,HTML5, Javascript, Bootstrap, Responsive, J-Query, J-Query UI, AJAX, XML, JSON, SOAP, Graph, PDF report, QR code , PHP , ASP.NET (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • สามารถพัฒนา web site ที่มีการเชื่อมต่อกับ application อื่นผ่าน web service(API)
 • สามารถพัฒนา web site ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL หรือ MS SQL โดยมีทักษะการออกแบบฐานข้อมูล
 • มีประสบการณ์ในงานพัฒนา web site และ web application อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ง่ายและรวดเร็ว
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาของระบบ
 • มีทักษะด้านการนำเสนองาน
 • มีทักษะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้จ้างงานได้ดี ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความขยันและรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้เมื่อมีเหตุจำเป็น
 • หากมีประสบการณ์พัฒนา Mobile application จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการ (Requirement) และตรวจรับ softwar
 • พัฒนา web site, web application ด้วยตนเอง
 • พัฒนาโปรแกรม/ระบบ สำหรับ web site และ web application สำหรับ web e-commerce
 • พัฒนา mobile application รวมถึง applicationใหม่ๆ
 • มีส่วนร่วมในทีมออกแบบระบบร่วมกับ SA
 • ตรวจสอบผลงานก่อนนำส่งลูกค้า

Frontend Programer

Social Cloud กำลังมองหาผู้ที่รักในการเขียน code เพื่อเข้าร่วมทีมในการพัฒนาโปรเจคใหม่ๆ ยินดีรับทั้งผู้มีประสบการณ์และนักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมจะเติบโตไปกับเรา

คุณสมบัติ
 • มีความถนัดด้านภาษาPHP และพัฒนา websiteได้อย่างรวดเร็ว
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานภาษาต่างๆท่ีเป็นองค์ประกอบ เช่น CSS3, HTML,HTML5, Javascript, Bootstrap, Responsive, J-Query, J-Query UI, AJAX, XML, JSON, SOAP, Graph, PDF report, QR code , PHP , ASP.NET (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • สามารถพัฒนา web site ที่มีการเชื่อมต่อกับ application อื่นผ่าน web service(API)
 • สามารถพัฒนา web site ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL หรือ MS SQL โดยมีทักษะการออกแบบฐานข้อมูล
 • มีประสบการณ์ในงานพัฒนา web site และ web application อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ง่ายและรวดเร็ว
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาของระบบ
 • มีทักษะด้านการนำเสนองาน
 • มีทักษะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้จ้างงานได้ดี ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความขยันและรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้เมื่อมีเหตุจำเป็น
 • หากมีประสบการณ์พัฒนา Mobile application จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการ (Requirement) และตรวจรับ softwar
 • พัฒนา web site, web application ด้วยตนเอง
 • พัฒนาโปรแกรม/ระบบ สำหรับ web site และ web application สำหรับ web e-commerce
 • พัฒนา mobile application รวมถึง applicationใหม่ๆ
 • มีส่วนร่วมในทีมออกแบบระบบร่วมกับ SA
 • ตรวจสอบผลงานก่อนนำส่งลูกค้า

สนใจร่วมงานกับ Social Cloud

สนใจร่วมงานกับเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะคะ